گارانتی محصول

کلیه محصولات [نام شرکت] دارای [تعداد] ماه/سال گارانتی از زمان [تولید محصول/صدور فاکتور] می باشند.

شرایط گارانتی

– ارائه کارت ضمانت محصول، جهت خدمات پس از فروش الزامی است

– زمان انقضای گارانتی بر حسب تاریخ ثبت شده در کارت یا برچسب گارانتی محاسبه می شود

– اطمینان از سالم بودن ظاهر محصول، برچسب سریال و ضمانت نامه هنگام خرید و تحویل

– ضمانت نامه فقط با برچسب هولوگرام دارای ارزش قانونی بوده و در صورت مخدوش شدن یا عدم وجود هولوگرام، ضمانت نامه فاقد اعتبار است

– از تحویل گرفتن محصولاتی که پلمپ یا بسته بندی آنها باز شده باشد، خودداری نمایید

– ضمانت نامه حتما باید ممهور به مهر فروشنده بوده و تاریخ خرید در آن قید شود

مواردی که شامل گارانتی نمی شود

– ارائه خدمات به محصولات فاقد گارانتی معتبر مقدور نخواهد بود. لطفا هنگام خرید به گارانتی محصول دقت کنید

– در صورت مخدوش بودن شماره ی سریال ضمانت نامه، دستگاه و یا عدم تطابق شماره ها با یکدیگر، محصول از شرایط گارانتی خارج می شود

– ضمانت محصول صرفا شامل ایرادهای ناشی از ساخت و عملکرد محصول بوده و شامل خرابی ناشی از ضربه، شکستگی، آتش سوزی و … نمی شود

– ضمانت فقط شامل محصول اصلی بوده و شامل لوازم جانبی آن نمی شود.